MenuMenu

Oferta

Firma specjalizuje się w realizacji usług z zakresu Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej (budowa dróg, budownictwo przemysłowe, mieszkaniowe jedno i wielorodzinne, szlaki kolejowe, budynki, hale produkcyjne i magazynowe, etc.)

1. Geodezyjna obsługa inwestycji:

 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • obsługa budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego
 • pionowanie obiektów wysmukłych
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń
 • pomiary i obliczenia mas ziemnych
 • tyczenie i pomiary powykonawcze sieci (KS, W, T, G, EN)
 • obsługa budowy dróg

2. Mapy do celów projektowych w wersjach cyfrowych i analogowych

3. Usługi geodezyjne związane z obrotem nieruchomości:

 • podziały nieruchomości
 • mapy do celów prawnych i sądowych
 • badanie stanu prawnego nieruchomości
 • wznowienia znaków granicznych
 • rozgraniczenia nieruchomości

4. Kompleksowa obsługa budowy domów jednorodzinnych:

 • mapa do celów projektowych
 • wytyczenie obiektu budowlanego w terenie (wyznaczenie osi i reperu)
 • wytyczenie przyłączy do budynku
 • pomiar powykonawczy budynku i zagospodarowania terenu
 • pomiar powykonawczy przyłączy na potrzeby odbioru
 • zmiany w ewidencji gruntów i budynków
 • mapy do odbioru budynku i przyłączy